Kontakt:

REMONTOWA HOLDING S.A.
ul. Na Ostrowiu 1
80-958 Gdańsk

 

Sekretariat:

+48 58 309 11 69
sekretariat@remontowaholding.pl

 

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, VII Wydział Gospodarczy,
KRS 29098, PL 583 26 25 262
Kapitał zakładowy spółki 50.000.000 zł, opłacony w całości