< Powrót do Media

20 stycznia 2016

Platforma Safe Bristolia ponownie w Remontowej SA

To już druga wizyta tej półzanurzalnej jednostki offshore w Gdańsku. 16 stycznia 2016 r. do Gdańskiej Stoczni Remontowa SA, należącej do grupy kapitałowej Remontowa Holding wpłynęła platforma hotelowa Safe Bristolia.

Półzanurzalna platforma hotelowa i warsztatowa przypłynęła do Gdańska na remont. Zakres obecnego zlecenia obejmuje przede wszystkim pięcioletni remont klasowy czyli różnorodne przeglądy i prace remontowe wymagane dla odnowienia klasy. Ponadto wykonane zostaną prace konserwacyjno-malarskie na zewnątrz konstrukcji platformy, a także w jej zbiornikach. Wymienione zostaną też na nowe dwa dźwigi pokładowe platformy.

W dniach 23 - 24 stycznia 2016 r. platforma Safe Bristolia została zadokowana na specjalistycznej jednostce Rem Lift 25 000, należącej do stoczni Remontowa SA. To nie pierwsza wizyta tej platformy w stoczni Remontowa SA. Od października 2010 r. do połowy maja 2011 roku przechodziła remont o szerokim zakresie i modernizację.

Platforma należąca do Prosafe Rigs Pte. Ltd. z Singapuru i klasyfikowana przez American Bureau of Shipping, charakteryzuje się długością całkowitą 74,98 m, szerokością 52,00 m i wysokością boczną 27,5 m oraz tonażem pojemnościowym brutto 13 876.