Środowisko

Remontowa Holding deklaruje dbałość o stan środowiska w swoich spółkach, w których prowadzona jest działalność produkcyjna. Firmy wchodzące w skład grupy kapitałowej prowadzą szereg działań w celu utrzymania jakości środowiska, a także jego poprawy poprzez efektywne zarządzanie środowiskowe. W działalności spółek Remontowa Holding stosowane są środki i metody, których celem jest ograniczanie emisji zanieczyszczeń, efektywne zarządzanie odpadami oraz oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi.

Celem zarządzania środowiskowego jest zapewnienie utrzymania ochrony na wysokim poziomie poprzez stałe doskonalenie, podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników podległych spółek i kooperantów, znajdowanie korzystnych dla środowiska metod realizacji procesów związanych z działalnością.

Firmy należące do grupy kapitałowej Remontowa Holding S.A. posiadają Zintegrowany System Zarządzania, oparty na międzynarodowych normach ISO – „System Zarządzania Jakością 9001:2008” oraz „System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2004”.

System Zarządzania Środowiskowego został certyfikowany jako uznanie wysokiego poziomu zarządzania środowiskiem i dbałości o nie. Zintegrowany System Zarządzania certyfikuje Loyd's Register Quality Assurance oraz Polski Rejestr Statków.

System ten jest stosowany w celu skutecznego wsparcia realizacji celów mających na względzie bezpieczeństwo środowiskowe.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Nie tolerujemy żadnych odstępstw od zasad bezpieczeństwa obowiązujących w miejscu pracy, poprzez podejmowanie kompleksowych działań w sferze ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.

Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników jest integralnym elementem działalności naszej firmy. Dzięki takiej polityce, każdy projekt podejmowany z myślą o pracownikach jest realizowany z najwyższą rzetelnością i w dążeniu do osiągnięcia najwyższej jakości.
   
Wiemy, że wszystkich wypadków można i powinno się unikać. Nieustannie pracujemy nad podnoszeniem świadomości zasad BHP oraz poprawą naszych osiągnięć w tej dziedzinie. Filozofia naszej firmy opiera się na przyjmowaniu na siebie pełnej odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracowników, zarówno stoczni, jak i podwykonawców.

Opieramy się przede wszystkim na obowiązujących w Polsce przepisach i regulacjach dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w drugiej kolejności na procedurach i dokumentach, które wdrożyliśmy zgodnie z wymaganiami naszych klientów.

W 2011 wprowadzaliśmy system zarządzania ochroną bezpieczeństwa i zdrowia, który daje naszym pracownikom pewność, że wszyscy są w równym stopniu odpowiedzialni i zaangażowani w utrzymanie bezpieczeństwa pracownika, co stanowi nasz absolutny priorytet. System ten stworzył kulturę świadomości otoczenia, która jest osiągana poprzez specjalne szkolenia, nauki behawioralne, spotkania BHP przeprowadzane przed podjęciem prac oraz środki prewencyjne. Wierzymy, że ten system w szczególności usprawnił naszą umiejętność identyfikacji i analizy zagrożeń związanych z zachowaniem, narzędziami, sprzętem, procedurami pracy i ich trendami.

Zachowanie bezpieczeństwa leży w naszym interesie, dlatego pracownicy zawsze są dla nas najważniejsi.

Społeczność lokalna

W strategii rozwoju grupy kapitałowej Remontowa Holding wpisany jest element pozytywnego oddziaływania na otoczenie oraz odpowiedzialność za miejsce, w którym żyjemy i gdzie od wielu lat tworzymy warunki pracy dla mieszkańców regionu, zatrudniając 8 tys. pracowników. Dlatego uczestniczymy w wielu przedsięwzięciach z dziedziny nauki, kultury i sztuki, sportu i zdrowia, udzielając wsparcia finansowego, a także podejmujemy działania, by podnosić wiedzę nt. przemysłu okrętowego, która jest naturalnym dziedzictwem Pomorza.

Jesteśmy przekonani, że nasze firmy mają wpływ na aktywność społeczności, w której działamy. Dlatego staramy się wspierać potrzeby lokalne.  Uważamy, że jest to niezbędne dla zapewnienia trwałości naszej działalności. Możemy rozwijać się wówczas, kiedy gospodarka i społeczeństwo są silne.